Oferta informatyczna

  • administracja, szkolenia, wdrażanie systemami dziennika elektronicznego – UONET+
  • administracja, szkolenia, wdrażanie Microsoft 365 (Office 365) dla szkół
  • dedykowane konta pocztowe
  • praca w chmurze
  • pomoc w doborze sprzętu do warunków pracy
  • projektowanie stron internetowych – administrowanie witrynami
  • projektowanie i obsługa lokalnych sieci komputerowych
  • zarządzanie systemami operacyjnymi Windows
  • e-lerning
  • robotyka z obsługą Scratch, LEGO i photon