Kółko CMI

W roku szkolnym 2021-2022 w Szkole Podstawowej nr 3 w Głubczycach prowadzone jest Kółko Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Programy i aplikacje w nauczaniu