Platforma Azure w szkołach gminy Głubczyce

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Głubczycach oraz Zespole Szkół w Pietrowicach uruchomiona została platforma Azure. Razem z usługą Office 365 umożliwiaj uruchamianie dedykowanych kont uczniowskich/nauczycielskich na szkolnych komputerach.

Dzięki temu rozwiązaniu uczeń/nauczyciel logując się tylko raz do komputera przy pomocy konta Office 365, uzyskuje dostęp do dedykowanej poczty, One Driva oraz innych aplikacji Office. Prace użytkowników są w pełni chronione.

Wszyscy uczniowie naszych szkół korzystają z tych usług bezpłatnie.

Programy i aplikacje w nauczaniu