Dodawanie dwóch liczb

Przykładowy algorytm na dodawanie dwóch liczb z zastosowaniem: animacji oraz dwóch zmiennych.

Dodawanie 

Programy i aplikacje w nauczaniu