Scratch

Zadania z podstaw programowania w edytorze Scratch. 
Program dostępny jest bezpłatnie w wersji:

Przykładowe zadania realizowane w szkole podstawowej:

Programy i aplikacje w nauczaniu