Kontakt

Łukasz Dzieża

email: lukasz@dzieza.eu

Dodatkowo kontakt przez dziennik elektroniczny lub adresy email wybranych szkół.

Programy i aplikacje w nauczaniu